z dnia:2013-08-20

Darmowa PREZENTACJA MATURALNA z polskiego

cena 49,00 PLN
Kategoria:
  • Nauka, szkolenia

  • kursy, szkolenia

Opis

DARMOWA PREZENTACJA MATURALNA Z POLSKIEGO

Wszystkie nasze prace posiadają bibliografię, ramowy plan wypowiedzi i samą prezentację. Mamy wiele gotowych prac, ale możemy też napisać od nowa - na każdy temat!

Napisz tylko na email i podaj temat: prezentacjamaturalna1@o2.pl
www.prezentacjamaturalna1.republika.pl

LISTA PRAC:

Everyman od średniowiecza do współczesności. Przedstaw postać Everymana i pokaż, jaką funkcję pełni ona w wybranych utworach literackich. Przywołaj przykłady.
Everyman. Scharakteryzuj sposoby i funkcje kreowania tego bohatera w literaturze XX wieku. Odwołaj się do wybranych przyk…
Ewolucja ballady. Od Mickiewicza do Leśmiana. Zreferuj temat, odwołując się do wybranych przykładów
Ewolucja bohatera romantycznego w literaturze epoki. Przedstaw na podstawie dowolnie wybranych utworów
Ewolucja postaw patriotycznych w literaturze polskiej XIX wieku. Omów
Ewolucja wybranego gatunku literackiego na przełomie epok.
Fabuła powieści kryminalnej. Scharakteryzuj na wybranych przykładach literatury współczesnej
Fakty kontra fikcja literacka w powieści Dana Browna Kod Leonarda da Vinci. Przedstaw zagadnienia odnosząc się do kontekstu biblijnego
Fantastyczny świat wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego +PPT
Fantastyka i realizm jako dwie metody opisywania świata. Oceń ich trafność na podstawie wybranych utworów literackich
Fantastyka i realizm, jako dwie metody opisywania świata. Dokonaj analizy wybranych utworów literackich
Fantastyka w literaturze. Zanalizuj temat odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok
Fantastyka w prozie A. Sapkowskiego
Fascynacja codziennością w polskiej liryce współczesnej. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie
Fascynacja wielkomiejskim pospiechem w literaturze i malarstwie pierwszej polowy XX wieku. Omów temat zwracając uwagę na literackie i malarskie środki ekspresji
Fascynująca, intrygująca, nijaka... anioł, demon- różne wizerunki kobiet w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach
Fascynujące portrety kobiet. Omów na wybranych przykładach literatury pięknej
Fatum w literaturze i filmie. Omów jego funkcję na przykładach wybranych dzieł +PPT
Felieton w literaturze polskiej - przedstaw historię oraz zanalizuj przykładowe realizacje gatunku.
Fenomen Kina Autorskiego. Przedstaw temat na przykładzie twórczości wybranego reżysera
Fenomen literatury fantasty. Omów problem w odniesieniu do wybranych utworów literatury polskiej i światowej
Fenomen popularności pisarza. Wyjaśnij, na czym polega wyjątkowość wybranego przez ciebie twórcy.
Film a literatura. Omów oryginał dzieła literackiego a jego filmową adaptację 2
Film a literatura. Omów oryginał dzieła literackiego a jego filmową adaptację
Film jako zjawisko kultury masowej. Interpretując wybrane utwory, przedstaw ich problematykę i oceń wartość kulturową.
Film, jako dopełnienie dzieła literackiego. Omów te adaptacje, które stanowią oryginalną interpretację reżyserska.
Filmowe adaptacje dzieł literackich jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru.
Filmowe adaptacje dzieł literackich.
Filmowe adaptacje dzieł literatury europejskiej (z wyłączeniem lit. polskiej) jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru. Odwołaj się do przykładu
Filmowe adaptacje dzieł literatury europejskiej (z wyłączeniem lit. polskiej) jako przykład interpretacji tekstu pierwowzoru. Odwołaj się do przykładu i dokonaj jego oceny.
Filmowe adaptacje komiksów. Oceń zjawisko, analizując wybrane przykłady
Filmowe ekranizacje Andrzeja Wajdy WESELE - ZIEMIA OBIECANA- PAN TADEUSZ W porównaniu z dziełami literackimi
Filmowe i literackie wizje końca świata. +PPT
Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów wybrane przykłady
Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje tekstów literackich. Omów zagadnienie dokonując analizy wybranych utworów.
Filmy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów temat na wybranych przykładach
Filmy współczesne, które cenię najbardziej. Uzasadnij swój wybór na konkretnych przykładach, wykorzystaj adaptacje utworów
Filozofia życia w twórczości Paulo Coelho. Omów zagadnienie, przywołując... +PPT
Filozofia życiowa Jana Kochanowskiego. Scharakteryzuj postawę poety na przykładzie celowo dobranych utworów poety.
Filozofia, architektura, literatura średniowiecza jaka wizje świata prezentuje, rozważ problematykę na wybranych przykładach
Filozoficzne inspiracje w literaturze Młodej Polski.
Filozoficzne przesłanie twórczości Paula Coelho. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych powieści tego autora
Filozofowie o szczęściu. Omów temat w oparciu o wybrane myśli filozofów różnych epok.
Folklor jako inspiracja pisarzy rożnych epok .Omów na wybranych przykładach
Folklor jako inspiracja twórcza malarzy i pisarzy. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
Folklor jako źródło inspiracji w romantyzmie. Omów na wybranych przykładach z literatury.
Franciszkańska wizja świata.
Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje, W które ja wszytki kładę tajemnice swoje - fraszki o fraszkach Jana Kochanowskiego.
Frazeologia dziennikarzy sportowych. Omów na przykładach.
Frazeologia miłosna w tekstach zespołów rockowych końca lat 90. Przedstaw, odwołując się do utworów wybranych grup.
Frazeologia tekstów reklamowych. Zanalizuj zjawisko reklamowe
Frazeologizmy w polszczyźnie - omów zjawisko, przedstaw ich funkcjonowanie oraz komunikacyjne wartości.
Funkcja duchów, zjaw, upiorów w tekstach kultury. Omów temat odwołując się do różnych epok
Funkcja i rola motywów patriotyczno-niepodległościowych w kształtowaniu postaw Polaków II połowy XIX i na początku XX wieku
Funkcja i znaczenie wiary w utworach literackich. Przedstaw, analizując i interpretując dzieła reprezentujące różne epoki.
Funkcja i znaczenie wiary w utworach literackich. Przedstaw, analizując i interpretując dzieła reprezentujące różne epoki
Funkcja magiczna języka i jej przejawy w różnego typu wypowiedziach. Omów problem, wykorzystując przykłady.
Funkcja mitów i legend w kreowaniu wyobraźni literackiej. Omów temat, analizując wybrane powieści
Funkcja mitów i legend w kreowaniu wyobraźni literackiej. Omów temat, analizując wybrane powieści2
Funkcja motywów animalistycznych w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim
Funkcja motywu miłości w twórczości Paulo Coelho. Zinterpretuj zagadnienie, odnosząc się do wybranych powieści.
Funkcja narratora w utworach literackich. Omów problem na wybranych przykładach.
Funkcja tańca w literaturze różnych epok. Zanalizuj funkcję motywu wykorzystując przykłady wybranych tekstów literackich.
Funkcja tytułu w interpretacji dzieła. Omów temat, odwołując się do utworów z literatury, filmu, malarstwa, muzyki.
Funkcje archaizacji języka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
Funkcje bajki i legendy w dziele literackim. Zanalizuj zagadnienie na przykładach wybranych z literatury romantyzmu i pozytywizmu.
Funkcje i sposoby realizacji motywu zbrodni w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Funkcje komizmu językowego w wybranych bajkach dawnych i współczesnych. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do przykładów.
Funkcje motywu Erosa i Thanatosa w poezji K. Przerwy - Tetmajera i w malarstwie J. Malczewskiego.
Funkcje motywu winy i kary w literaturze różnych epok. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów
Funkcje stroju w literaturze i sztuce.
Funkcje stylizacji biblijnych w utworach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
Funkcje świata metafizycznego w cyklu powieści o Harrym Potterze autorstwa Rowling i w trylogii Władca Pierścieni Tolkiena. Interpretując utwory zwróć uwagę na sposoby kreacji bohaterów i zastosowane środki wyrazu
Funkcje tekstów językowych. Omów na wybranych przykładach.
Funkcjonowanie etosu rycerza i rycerskiej walki w literaturze. Omów, analizując wybrane przykłady
Funkcjonowanie i symbolika motywu wróżby w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Funkcjonowanie mitów w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach
Funkcjonowanie motywów franciszkańskich i rola portretów św. Franciszka w malarstwie i literaturze. Zanalizuj wybrane dzieła
Funkcjonowanie motywu cierpienia w literaturze romantycznej. Omów na wybranych przykładach +PPT
Funkcjonowanie motywu kata w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Funkcjonowanie motywu matki w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach literackich.
Funkcjonowanie motywu niewierności w literaturze na przestrzeni epok. Omów na wybranych przykładach
Funkcjonowanie motywu prometejskiego w literaturze- przeanalizuj problem w oparciu o wybrane przykłady
Funkcjonowanie motywu snu w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Funkcjonowanie motywu śmierci w literaturze i malarstwie
Funkcjonowanie motywu teatru w dziełach literackich na przestrzeni epok. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
Funkcjonowanie motywu wędrówki w wybranych tekstach literackich. Omów na wybranych utworach.
Futuryzm i jego wcielenia w literaturze polskiej. Omów przykłady, określ ich znaczenie.
Galeria postaci tragicznych. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich.
Gangster jako bohater literacki. Omów na przykładach wybranych utworów
Gatunek fantasy w literaturze współczesnej i filmie. Omów różnorodność tematu...
Gatunki literackie w romantyzmie. Rozważ problem na wybranych przykładach literatury polskiej.
Geralt i Kmicic różne światy, a jakże podobni bohaterowie. Porównaj kreacje w oparciu o „Wiedźmina” A. Sapkowskiego i „Trylogię” H. Sienkiewicza."
Gloryfikacja dowódców i powstańców w literaturze i sztuce. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach.
Gotyckie wampiry oraz romantyczne zjawy i upiory we współczesnej kulturze. Omów temat, odwołując się do wybranych przykła…
Góry jako źródło inspiracji artystycznej. Omów na podstawie wybranych przykładów z różnych epok literackich +PPT
Grecka tragedia - przedstaw, na wybranych przykładach, genezę, charakter oraz funkcje gatunku.
Groteska jako jeden ze sposobów ukazywania rzeczywistości. Zanalizuj funkcję groteski na wybranych przykładach z literatury
Groteska jako sposób opisu świata przedstawionego. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
Groteska jako sposób przedstawienie świata. Omów na wybranych przykładach literackich
Groteska w kreowaniu wizji świata i człowieka. Omów na wybranych przykładach.
Groteska w literaturze polskiej.
Groteska w poezji polskiej.
Groza i tajemniczość - od Edgara Allana Poe do Stephena Kinga. Przedstaw temat odwołując się do analizy wybranych utworów
Grzech- świadectwo człowieczeństwa. Omów na wybranych przykładach.
Gwara łódzka. Omów jej osobliwości, wykorzystując zebrany materiał językowy
Gwara uczniowska dawniej i dziś. Rozważ Przemiany pokoleniowe w tej dziedzinie na podstawie wybranych przykładów
Happyend, kompozycja otwarta, katastrofa. Na wybranych przykładach omów rolę, jaką może odegrać zakończenie.
Harcerska służba Bogu, Polsce I bliźniemu w czasie II wojny światowej na podstawie wybranych źródeł literackich.
Harcerstwo w literaturze polskiej XX wieku.
Heroizacja i deheroizacja postaci w literaturze wojennej i powojennej
Heroizm i tchórzostwo w obrazie literackim. Omów temat, wykorzystując dowolnie wybrane utwory.
Heros literacki a heros filmowy. Dokonaj konfrontacji odwołując się do wybranych przykładów 1
Heros literacki a heros filmowy. Dokonaj konfrontacji, odwołując się do wybranych przykładów 2
Herosi o nadludzkich możliwościach. Przedstaw sposoby kreowania tego tupu bohaterów w różnych tekstach kultury wysokiej…
Hip-hop jako awangarda we współczesnej kulturze. Omów zjawisko, oceniając jego zasięg na wybranych przykładach.
Hipokryzja, obłuda, podwójna moralność, jako obiekt zainteresowania twórców. Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych…
Historia inspiruje twórców literatury.
Historia jako czynnik determinujący ludzki los.
Historia jako siła determinująca ludzki los. Charakteryzując wybranych bohaterów z literatury, przedstaw ich postawy i wybory moralne.
Historia jako tworzywo literackie. Omów na wybranych przykładach utworów
Historia jest „godziną próby", „doświadczeniem" ujawniającym wielkość, ale i obnażającym ułomność człowieczeństwa. Omów temat na wybranych przykładach.
Historia miłości nieszczęśliwej. Omów problem na wybranych przykładach
Historia w dziełach literackich i ich filmowych adaptacjach. Omów zagadnienia, porównując wybraną powieść i jej wersję…
Historia, jako temat i jako pretekst w polskiej epice XIX i XX wieku. Przeanalizuj wybrane utwory.
Historie mityczne inspiracją dla literatury. Omów temat na wybranych przykładach
Historyczna zmienność pojęcia patriotyzmu w literaturze XIX i XX wieku. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich
Historyzm i filozofia w powieściach Umberto Eco. Omów ich rolę i funkcje w wybranych utworach 2
Historyzm i filozofia w powieściach Umberto Eco. Omów ich rolę i funkcje w wybranych utworach
Hitlerowskie obozy koncentracyjne i sowieckie łagry
Holocaust i jego literacka dokumentacja. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane teksty.
Holocaust jako temat literacki i filmowy. Omów problem, analizując wybrane przykłady
Holocaust jako temat współczesnej literatury polskiej. Dokonaj analizy zjawiska na wybranych przykładach literackich
Holocaust- Omów na wybranych przykładach w literaturze i filmie.
Holocaust w literaturze i filmie. Czym jest ten temat dla współczesnych artystów i jak jest przez nich pokazywany
Holocaust w literaturze polskiej po II wojnie światowej. Omów i przedstaw na wybranych przykładach.
Holocaust w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich
Holocaust w literaturze. Przedstaw obraz eksterminacji narodu żydowskiego w wybranych utworach
Holocaust widziany oczyma kata i ofiary. Omów problem posługując się wybranym utworem literackim.
Holocaust z punktu widzenia kata i ofiary. Omów problem na wybranych utworach
Holokaust w różnych tekstach kultury. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł sztuki
Holokaust i antysemityzm w literaturze. Omów zagadnienia w oparciu o wybrane utwory literackie
Holokaust w Auschwitz-Birkenau jako temat literacki. Omów problem analizując wybrane utwory
Holokaust w dziełach literackich i filmowych. Przedstaw zagadnienie w oparciu o analizę wybranych przykładów
Holokaust w literaturze i filmie. Przeanalizuj sposób przedstawienia problemu zagłady Żydów w wybranych dziełach.
Holokaust w literaturze, malarstwie i filmie. Przeanalizuj przedstawienie problematyki zagłady narodu żydowskiego w różnych
Holokaust widziany oczyma kata i ofiary
Honor i godność- wartości wyznawane i lub odrzucane przez bohaterów literackich. Omów temat
Honor i godność, jako wartość bohaterów literackich - omów na wybranych przykładach.
Horacjański ideał życia – bliski czy obcy współczesnemu człowiekowi
Humor i satyra w tekstach piosenek współczesnych zespołów muzycznych. Omów zagadnienie na podstawie zgromadzonego przez siebie materiału.
Humor w literaturze - rozwiń temat, analizując wybrane dzieła z kilku epok.
Humor, żart, ironia, groteska w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Hymny - ich problematyka i forma. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej i obcej. Scharakteryzuj sposób kreowania takich bohaterów w utworach różnych epok.
Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Omów i porównaj różne sposoby kreacji postaci, odwołując się do wybranych…
Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Przedstaw i scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok
Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kierowania takich bohaterów w utworach różnych epok
Idealiści i marzyciele w polskiej literaturze. Zaprezentuj bohaterów literackich charakteryzujących się taką postawą i omów konsekwencje
Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością - zmieniają świat czy świat ich zmienia. Rozważ problem na przykładach wybranych bohaterów literackich.
Idealiści i marzyciele. Przedstaw portrety bohaterów wykreowanych przez Stefana Żeromskiego.
Idealiści w literaturze polskiej
Idealiści w starciu z otaczającym światem. Rozwiń zagadnienie, analizując losy wybranych bohaterów literackich
Idealizacja rzeczywistości jako sposób kreacji świata w literaturze, malarstwie i filmie +PPT
Idealizacja szlachty polskiej w utworach literackich. Omów jej funkcje na wybranych przykładach
Idealizm i racjonalizm- dwie postawy wobec życia i ich odbicie w literaturze różnych epok. Omów, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Ideał Kobiecego piękna w literaturze i sztuce. Omów zmienność kanonu, porównując przykłady z różnych epok.
Ideał mężczyzny w literaturze i sztuce 1
Ideał mężczyzny w literaturze i sztuce 2
Ideał piękna w literaturze malarstwie architekturze dwóch epok. przedstaw i porównaj na wybranych przykładach.
Ideał piękna w literaturze, malarstwie, architekturze dwóch następujących po sobie epok. Przedstaw i porównaj
Ideał urody kobiecej w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
Ideały rycerskie w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów 1
Ideały rycerskie w literaturze. Omów temat na podstawie wybranych utworów2
Ideologia dzieła literackiego. Omów i scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach
II wojna światowa jako czynnik kształtujący twórczość pisarzy XX wieku. Omów problem w oparciu o wybrane utwory epoki wsp…1
Ikar wzlatuje, Ikar upada w obrazach literackich i malarskich. Podejmij próbę interpretacji wybranych dzieł, wykorzystując…
Imiona modne, pospolite i zapomniane. Przedstaw temat na podstawie etymologii zaprezentowanych przykładów
Imiona pochodzenia biblijnego, imiona słowiańskie i imiona obce we współczesnej polszczyźnie. Omów zjawisko mody
Impresja a ekspresja. Porównaj dwa spojrzenia na świat i człowieka w literaturze oraz malarstwie.
Impresjonistyczne zachwyty naturą. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie i arcydzieła malarskie
Impresjonizm - literatura i malarstwo. Omów rożne środki artystycznego wyrazu oraz ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów kultury
Impresjonizm w literaturze Młodej Polski i malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Przedstaw zagadnienie, porównując wybrane utwory
Indywidualiści, szaleńcy, dziwacy. Przedstaw sylwetki bohaterów innych niż wszyscy, ciekawych, nieprzeciętnych
Indywidualizm romantyczny czy utylitaryzm pozytywistyczny Scharakteryzuj przejawy tych postaw w literaturze obu epok i uzasadnij, która z nich jest Ci bliższa
Informatyzacja języka. Przeanalizuj i przedstaw na wybranym materiale tendencje współczesnego języka_ wynikające z upowsz…
Inny świat ludzi obłąkanych . Na podstawie literatury i z własnego punktu widzenia
Inny w literaturze. Analizując celowo dobrane utwory literackie określ zakres pojęcia.
Inny, obcy ž jako bohater literacki. Na wybranych przykładach omów sposób podejmowania problemu wyobcowania+PPT
Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarsk…
Inspiracje biblijne we współczesnej literaturze i sztuce.
Inspiracje historyczne w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
Inspiracje mitologiczne w kulturze późniejszych epok. Przedstaw ich obecność w wybranych dziełach literackich.
Inspiracje muzyczne w literaturze. Omów na przykładach
Inspirująca i destruktywna siła miłości. Omów problem posługując się stosownymi utworami literackimi z trzech wybranych epok.
Inteligencja i stawiane przed nią zadania. Analizując wybrane utwory XIX i XX wieku, przedstaw, jak w ocenie pisarzy inteligencja wywiązuje się ze swoich ról społecznych.
Inteligencja i stawiane przed nią zadania. Analizując wybrane utwory XIX i XX wieku, przedstaw, jak w ocenie pisarzy inteligencja wywiązuje się ze swoich ról społecznych
Interpretując wybrane przykłady z literatury i filmu omów funkcje rycerza w literaturze dawnych epok i kulturze masowe
Interpretując wybrane teksty literackie, omów znaczenie żywiołów ogień, ziemia, woda, powietrze.
Ironia tragiczna w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Ironiczny dystans wobec świata w poezji W. Szymborskiej. Omów temat, analizując i interpretując wybrane utwory
Istota funkcjonowania łagrów sowieckich. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych utworów.
Istota ludowego widzenia i wartościowania świata. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów romantyzmu
Istoty i zjawiska nadprzyrodzone .Omów temat na podstawie wybranych tekstów literackich
Istoty magiczne i ich rola w utworach literackich. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału +PPT
Istoty magiczne i ich rola w utworach literackich. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału. +PPT - Kopia
Ja i ojczyzna to jedno. Omów kreacje rycerza, spiskowca i żołnierz w wybranych epokach.
Jacek Kaczmarski, jako bard współczesności. Interpretując wybrane teksty piosenek Kaczmarskiego omów ich związek z trady…
Jacy jesteśmy? W jaki sposób romantycy oceniali Polaków w swoich utworach? Odpowiedz w oparciu o wybrane lektury.
Jak bawili się bohaterowie literaccy różnych epok. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie
Jak bliskość śmierci wpływa na ocenę życia, wartości, ludzkich celów i dążeń. Omów problem, odwołując się do wybranych…
Jak cierpienie wpływa na człowieka Przedstaw obraz cierpienia w literaturze różnych epok
Jak cierpienie wpływa na człowieka Przedstaw obraz cierpienia w literaturze różnych epok
Jak cierpienie wpływa na człowieka? Przedstaw obrazy cierpienia ukazane w literaturze wojny i okupacji.
Jak książka może zmienić życie człowieka? Omów na wybranych przykładach.
Jak literatura i film przedstawiają temat ludobójstwa? Porównaj elementy świata przedstawionego dowolnych utworów.
Jak literatura na przestrzeni XVI-XIX wieku przedstawiała relacje szlachcic-chłop? Przedstaw to zagadnienie na odpowiednio dobranym materiale literackim.
Jak literatura opowiada o nieludzkiej rzeczywistości Omów na wybranych przykładach różne rodzaje narracji i narratora
Jak literatura polska XIX i XX wieku tworzy i demaskuje mity narodowe Zanalizuj zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
Jak literatura przedstawia człowieka dążącego do osiągnięcia kariery? Przedstaw na wybranych przykładach.
Jak literatura przedstawia przyjaźń. omów na wybranych przykładach.
Jak literatura przedstawiła problem holokaustu? Omów na wybranych przykładach dzieł.
Jak literatura romantyzmu i pozytywizmu ujmowała problem powinności obywatela wobec narodu?.
Jak literatura ukazuje narodziny miłości. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
Jak motyw śmierci wykorzystywali pisarze różnych epok
Jak motywacja wpływa na losy bohaterów literatury XX wieku. Przedstaw i porównaj różne rodzaje motywacji na wybranych prz…
Jak mówi współczesna młodzież Zgromadź i zanalizuj materiał językowy
Jak poezja ocenia wiek XX? Omów na wybranych przykładach.
Jak powstał świat. Porównaj mity stworzenia świata i człowieka zapisane w mitologiach różnych krajów świata
Jak rodzą się zbrodniarze ? wykaż na podstawie wybranych epok ,że literatura jest źródłem wiedzy o wpływie różnych czynników na degradacje jednostki.
Jak rodzą się zbrodniarze Na podstawie wybranych lektur ,różnych epok , omów czynniki wpływające na degradację jednostki
Jak romantycy rozumieli wolność Omów problem na podstawie dzieł literackich, plastycznych i muzycznych.
Jak rozumieli poczucie odpowiedzialności za losy ojczyzny dramatopisarze wybranych epok.
Jak się bawili bohaterowie tekstów kultury różnych epok porównaj ich rozrywki w oparciu o dowolne dzieła
Jak się buduje nastrój grozy? Porównaj zabiegi artystyczne wykorzystane w wybranych dziełach literackich i filmowych.
Jak twórcy Młodej Polski realizowali postulat syntezy sztuk. Omów na przykładzie Wesela oraz innych wybranych tekstów z epoki.
Jak uleczyć świat śmiechem. Rola satyry, kpiny, żartu w utworach różnych epok. Omów zagadnienie
Jak umierają bohaterowie literaccy. Przedstaw i omów dowolnie wybrane momenty śmierci ukazane na kartach literatury
Jak w literaturze przedstawione jest życie artysty. Omów na podstawie interpretacji utworów z różnych epok+PPT
Jaka jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, człowiecze z końca wieku- (K.P-T.). przedstaw twoje podróże po kartach literatury poszukiwaniu wartości życiowych.
Jaką funkcję pełni parabola w literaturze XX wieku Omów na wybranych przykładach.
Jaką funkcję pełnia zjawy i widma w utworach literackich różnych epok
Jaką prawdę o współczesnym świecie przekazują powstające obecnie dzieła kultury.
Jaką role odgrywa praca w życiu ludzi. Zanalizuj problem odwołując się do wybranych przykładów bohaterów literackich
Jaką rolę odgrywała praca w życiu ludzi Zanalizuj problem odwołując się do wybranych przykładów bohaterów.
Jaką rolę pełni przyroda w wybranych utworach literackich. Przeanalizuj zagadnienie na podstawie 1-2 epok
Jaką rolę pełni przyroda w wybranych utworach literackich? Przeanalizuj zagadnienie na podstawie 1-2 epok.
Jaką rolę pełni wizerunek Matki Bożej w tekstach literackich różnych epok Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory
Jaką rolę pełni wizerunek Matki Bożej w tekstach literackich różnych epok. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory2
Jaką rolę przypisała literatura motywowi pracy Odpowiedz posługując się wybranymi dziełami z różnych epok
Jaki był wiek XX? Opisz i omów minione stulecie według historycznej biografii wieku, podpartej przykładami literackimi.
Jaki jest język muzyki hip-hopowej, zanalizuj wybrane przykłady tekstów
Jaki sens nadała literatura motywowi miasta Odpowiedz posługując się wybranymi przykładami
Jaki wzorzec obywatela kształtuje romantyzm, a jaki pozytywizm. Omów sięgając do wybranych tekstów wskazanych epok
Jakie mechanizmy wpływają na zmianę światopoglądu ludzi? Rozważ, analizując postaci wykreowane w utworach z dwóch epok historycznoliterackich.
Jakie środki językowe można znaleźć w tekstach piosenek rapowych Dokonaj analizy kilku przykładów.
Jakie wartości decydują o nieśmiertelności dzieła literackiego? Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Jakie wizerunki Boga tworzy sztuka słowa. Rozważ temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich
Jakie wzorce patriotyzmu prezentowała literatura polska. Dokonaj analizy porównawczej utworów literackich.
Jakie znaczenie ma dom w życiu człowieka Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu, odnosząc się do utworów różnych epok literackich
Jan Paweł II - przedstaw jego portret przywołując i interpretując różne teksty kultury.
Jan Paweł II jako poeta, dramaturg, filozof. Ukaż etyczny i artystyczny
Jednostka uwikłana w historię. Przedstaw zagadnienie katastrofizmu, odwołując się do przykładów z literatury
Jednostka wobec zbiorowości w ujęciu twórców dwóch wybranych epok. Rozważ problem na przykładach literackich
Jednostka wobec zbiorowości. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów literackich
Jednostki niezwykłe, inne niż wszyscy... Przedstaw zagadnienie, zwracając uwagę na kreacje bohaterów i ich rolę.
Jestem Bogiem. Zaprezentuj sylwetki bluźnierców utrwalone na kartach literatury.
Język a etyka. Omów to zjawisko, analizując przykłady literackie (uwzględniając teksty piosenek, reklamy, język propagand…
Język dyskusji czatowych w kontekście tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny
Język dziennikarzy i komentatorów sportowych. Omów na wybranych przykładach.
Język dziennikarzy sportowych, omów na podstawie zgromadzonego materiału językowego
Język dziennikarzy sportowych. Scharakteryzuj na podstawie zgromadzonego materiału językowego
język ezopowy w noweli i powieści pozytywistycznej
Język ezopowy, jego cechy i funkcja w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Język filmu a język literatury. Omów zagadnienie, porównując wybrane dzieło literackie i jego filmową adaptację
Język filmu a język literatury. Porównaj dzieło literackie z jego filmową adaptacją
Język filmu i język literatury porównanie dzieła literackiego z jego filmowa adaptacją.
Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego różne filmowe adaptacje
Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego adaptację
Język filmu i język literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmową adaptację
Język filmu i literatury. Porównaj dzieło literackie i jego filmowa adaptacje. Na podstawie powieści "Krzyżacy" H. Sienkiewicza.
Język Gombrowicza i Witkacego jako wyzwanie wobec tradycji. Omów na wybranych przykładach.
Język horoskopów prasowych. Przedstaw jego charakterystyczne cechy na zgromadzonym przez siebie materiale
Język i funkcje tekstów reklamowych w kreowaniu współczesnego obrazu świata. Omów na podstawie celowo zgromadzonego materiału.
Język i funkcje tekstów reklamowych w kreowaniu współczesnego obrazu świata. Omów na podstawie celowo zgromadzonego materiału
Język i jego działanie - wyjaśnij pojęcie aktu mowy.
Język i obraz filmu reklamowego.
Język i stylistyka tekstów piosenek Twojego ulubionego artysty lub zespołu. Omów temat, analizując wybrane przez siebie t…
Język instrukcji. Zanalizuj pod kątem poprawności językowej wybrane fragmenty tekstów instrukcji obsługi sprzętu RTV i lub AGD. Omów typ zauważonych błędów oraz określ ich wpływ
Język instrukcji. Zanalizuj wybrane fragmenty tekstów instruktażowych pod kątem ich poprawności językowej, komunikatywności i przydatności.
Język internetowych grup dyskusyjnych – zubożenie czy wzbogacenie współczesnej polszczyzny
Język Internetu. Scharakteryzuj i oceń, dokonując analizy zgromadzonego materiału językowego
Język jako instrument walki o klienta. Zanalizuj język reklamy w oparciu o zgromadzony materiał.
Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.
Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze
Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrany przez Ciebie materiał wyborczy.
Język jako system znaków - zdefiniuj, na czym może polegać systemowość języka, określ charakter znaku językowego oraz zastanów się nad możliwościami komunikacyjnymi mowy.
Język jako środek manipulacji odbiorcą. Na przykładzie literatury XX w.
Język kazań i jego funkcje - dokonaj analizy wybranych przykładów.
Język komentatorów sportowych jako zawodowa odmiana polszczyzny. Omów na podstawie własnych badań i dowolnych komentarzy sportowych.
Język komentatorów sportowych. Omów zagadnienie pod względem komunikatywności i poprawności językowej.
Język komiksów i jego rola w kreowaniu obrazu świata przedstawionego w komiksie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Język komiksów i jego rola w kreowaniu obrazu świata przedstawionego w komiksie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Język komiksów i jego rolę w kreowaniu obrazu świata przedstawionego. Scharakteryzuj na dowolnych przykładach
Język miłosnych wyznań dawniej i dziś.
Język mówiony współczesnej młodzieży. Omów na podstawie zgromadzonego materiału.
Język na usługach propagandy. Odwołując się do wybranych tekstów omów zjawisko nowomowy.
Język narzędziem manipulacji. Omów zagadnienie w kontekście moralnej odpowiedzialności za słowo +PPT
Język pamiętników i dzienników - zbadaj i omów na wybranych przykładach.
Język piosenek hip –hopowych w kontekście tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny.
Język piosenek hip-hopowych w kontekście tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny.
Język piosenek hip-hopowych, jako wyraz pokoleniowego buntu. Omów na wybranych przykładach
Język piosenek rockowych. Omów .temat analizując i interpretując różnorodność doboru środków językowych w wybranych tekstach
Język piosenek rockowych. Omów temat analizując i interpretując różnorodność doboru środków językowych w wybranych tekstach
Język piosenki raperskiej i hip-hopowej. Omów zjawisko na wybranych przykładach tekstów +PPT
Język poezji modernistycznej. Scharakteryzuj środki językowe, analizując wybrane wiersze tej epoki.
Język poezji- omów cechy charakterystyczne dla liryki bazując na dowolnym materiale
Język polityki. Omów problem, analizując styl oraz poprawność współczesnych dyskusji i przemówień politycznych.
Język polityków odzwierciedleniem kultury narodu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów wypowiedzi polityków.
Język polityków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach wypowiedzi prasowych, radiowych, telewizyjnych... +PPT
Język prasy młodzieżowej – jaki obraz świata kreuje? Zaprezentuj zgromadzony przez siebie materiał źródłowy i dokonaj analizy.
Język prasy sportowej. Omów cechy stylu charakterystycznego dla tej odmiany stylistyki
Język prasy sportowej. Omów cechy stylu charakterystycznego dla tej odmiany stylistyki.
Język prasy. Ocen stopień komunikatywności wybranych nagłówków z gazet.
Język prasy. Omów różne odmiany stylu publicystycznego. Odwołaj się do konkretnych przykładów
Język propagandy. Analiza funkcji perswazyjnej w zebranym materiale.
Język reklamy - omów zagadnienie na przykładzie wybranej dziedziny (np. reklam usług bankowych, używek, produktów przezna…
Język reklamy - specyfika tekstu reklamowego jako gatunku wypowiedzi +PPT
Język reklamy i jego wpływ na przeciętnego użytkownika. Omów temat, analizując zebrany materiał i uwzględniając kontekst kulturowy i estetyczny.
Język reklamy i jego wpływ na przeciętnego użytkownika. Omów temat, analizując zebrany materiał i uwzględniając kontekst
Język reklamy jako narzędzie manipulacji. Omów zagadnienie dokonując analizy językowej kilku wybranych reklam. Wskaż środki służące manipulacji.
Język reklamy. Analizując zgromadzony materiał językowy, omów zagadnienia, zwracając uwagę na mechanizmy manipulacji
Język sms-ów. Zastanów się, czy jest on bliższy językowi pisanemu, czy mówionemu
Język sprawozdania sportowego. Scharakteryzuj zagadnienie, analizując materiały z prasy, radia i telewizji. +PPT
Język sprawozdań sportowych. Omów zagadnienie na podstawie zgromadzonego materiału rzeczowego
Język sprawozdawców sportowych. Dokonaj analizy materiału na wybranych przykładach
Język w służbie satyry dawniej i dziś. Na wybranych przykładach zanalizuj i porównaj język dawnych i współczesnych tekstów
Język współczesnego życia politycznego. Przedstaw i omów zjawisko nowomowy na wybranych przykładach.
Język współczesnej młodzieży. Zaprezentuj różnorodność odmian środowiskowych na podstawie wybranych przykładów
Język współczesnej publicystyki- nowomowa czy poprawna polszczyzna Zbadaj problem, odwołując się do wybranych przykładów.
Język współczesnej reklamy - scharakteryzuj na wybranych przykładach. +PPT
Język współczesnej reklamy. Scharakteryzuj na wybranych przykładach
Język współczesny kabaretu. Omów na wybranych przykładach sposoby budowania efektów komicznych i satyrycznych
Język wydarzeń miłosnych, zbadaj w jaki sposób zakochani wyrażali swoje uczucia na wybranym materiale literackim
Język wyznań miłosnych. Rozważ temat na wybranych przykładach tekstów literackich
Język wyznań miłosnych. Zbadaj w jaki sposób zakochani wyrażali swoje uczucia analizując wybrane przez siebie przykłady literackie i/lub filmowe
Język zakochanych w literaturze.
Język, jako narzędzie komunikacji. Przedstaw różne funkcje języka ilustrując je wybranymi tekstami.
Język, jako narzędzie manipulacji i obrony przed nią. Omów zagadnienie, przywołując teksty polskie powstałe po 1945 roku.
Język, jako środek manipulacji odbiorcą. Omów zagadnienie wykorzystując przykłady z literatury i prasy.
Językowe gry z cenzurą. Omów problem na przykładzie wybranych tekstów literackich i kabaretowych
Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków.
Językowe sposoby wyrażania uczuć w tekstach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków.
Językowe środki perswazji w reklamie. Przedstaw na wybranych przykładach z radia, telewizji i prasy.
Językowy obraz pokolenia w tekstach piosenek hip-hopowych.
Joseph Conrad o honorze. Omów motyw honoru, analizując celowo dobrane lektury pisarza.
Joseph Conrad o honorze. Omów motyw honoru, analizując celowo dobrane lektury pisarza
Kabaret jako zjawisko kulturowe XX wieku. Przedstaw ewolucję jego funkcji oraz formy na wybranych przykładach
Kainowe piętno. Wskaż podobieństwa i różnice w psychologicznych portretach zabójców na podstawie wybranych utworów z literatury polskiej i obcej.
Kamienica jako przestrzeń życia człowieka. Omów, analizując wybrane utwory z literatury polskiej i obcej
Kamienica, jako przestrzeń życia człowieka. Porównaj funkcjonowanie tego motywu w utworach XIX i XX wieku.
Kamienica, jako przestrzeń życia człowieka. Rozważ na wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku
Kamienica, jako przestrzeń życia człowieka. Zanalizuj zagadnienie na celowo dobranych przykładach literatury XIX i XX wiek.
Kamienny, zadżumiony, inny - świat ukazany w literaturze XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach z epiki i dramatu.
Kamienny? Zadżumiony? Inny? Świat przedstawiony w literaturze XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach.
Kanony kobiecego piękna. Przedstaw zmiany zachodzące na przestrzeni wieków. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury poch…
Kanony piękna w różnych epokach. Omów, odwołując się do wybranych przykładów literackich
Kara jako konsekwencja zbrodni. Omów zagadnienie, zwracając uwagę na sposób jego ujęcia w wybranych utworach literackich ~1
Kara jako konsekwencja zbrodni. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, odwołując się do wybranych utworów literackich
Kara jako konsekwencja zbrodni. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Kariera – kluczem do szczęścia? Rozważ problem, przywołując losy wybranych bohaterów literackich.
Kariera i ambicja, a moralność. Zbadaj tę relację, analizując postawy, decyzje i ich konsekwencje na wybranych przykładach postępowania bohaterów literackich i filmowych
Kariera i jej wpływ na człowieka. Omowna wybranych przykładach
Karykatura jako jeden ze sposobów prezentacji człowieka. Analizując i porównując wybrane przykłady literackie i z innych
Kaskaderzy literatury. Przedstaw sylwetkę i dokonania artystyczne wybranego twórcy, analizując jego utwory. Hłasko Marek
Katastroficzna wizja świata w poezji czasów wojny. Zanalizuj zagadnienie opierając się na wybranych przykładach.
Katastroficzna wizja świata w poezji i malarstwie XX wieku. omów na wybranych przykładach
Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych- omów na wybranych przykładach
Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych.
Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich. Przedstaw na wybranych przykładach
Katastroficzne wizje świata na przestrzeni epok. Omów w oparciu o wybrane przykłady z literatury różnych epok.
Katastroficzny obraz świata i człowieka w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach
Każda epoka ma swe własne cele.
Każdy naród ma swoich bohaterów. Omów wielkich Polaków w celowo dobranych tekstach literackich i innych dziełach sztuki
Kicz językowy a piosenki disco polo. Zanalizuj temat w oparciu o wybrane przykłady.
Kicz językowy. Przedstaw zjawisko, analizując cechy języka przykładowych piosenek nurtu „disco polo”.
Kicz językowy. Przedstaw zjawisko, analizując cechy języka przykładowych tekstów piosenek nurtu hip –hop.
Kim jest człowiek? Omów w oparciu o znane ci koncepcje filozoficzne.
Kim jest Pan Cogito. Scharakteryzuj i określ funkcję bohatera wierszy Herberta.
Klasyczne baśnie i ich wersje filmowe. Dokonaj analizy na wybranych przykładach
Klasyczne wzorce w literaturze renesansu.
Kłamstwo i jego wpływ na losy bohatera literackiego. Omów zagadnienie na wybranych utworach
Kłótnia, spór jako motywy literackie. Omów na wybranych przykładach
Kobiecość jako przywilej lub przekleństwo. Omów problem odwołując się do wybranej epoki literackiej.
Kobiecość jako temat liryki. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do utworów poetek XIX i XX wieku.
Kobieta - anioł, upadła, szalona. Przedstaw portrety psychologiczne wybranych bohaterek literackich
Kobieta - błogosławieństwo czy przekleństwo mężczyzny Porównaj wpływ kobiet na postępowanie mężczyzn odwołując się do wybranych utworów różnych epok
Kobieta anioł, demon, kapłanka domowego ogniska.
Kobieta antyczna. Omów wizerunki kobiet tego okresu na wybranych przez siebie przykładach.
Kobieta buntowniczka, feministka, emancypantka... Zanalizuj jej obraz w wybranych utworach literackich.
Kobieta buntowniczka, feministka, emancypantka... Zanalizuj jej obraz w wybranych utworach literackich
Kobieta dawniej i dziś. Omów funkcjonowanie tego motywu w literaturze dawnej i współczesnej.
Kobieta demoniczna w literaturze, malarstwie i filmie.
Kobieta fatalna a kobieta anioł. Porównaj te motywy odwołując się do przykładów z literatury.
Kobieta fatalna jako bohaterka dzieł literackich różnych epok. Przedstaw różne jej wizerunki oraz relacje ze światem i społeczeństwem, odnosząc się do wybranych przykładów z lit
Kobieta niejedno ma imię. Udowodnij, że Szekspir przedstawił wiecznie żywą prawdę o kobietach, na przykładach z różnych epok literackich.
Kobieta pozytywna i negatywna w literaturze, filmie i piosence
Kobieta przekleństwo, czy błogosławieństwo dla mężczyzny
Kobieta romantyzmu, kobieta pozytywizmu, porównaj oba wizerunki +PPT
Kobieta- święta czy grzesznica? Omów na wybranych przykładach rożne ujęcia kobiet w literaturze i sztuce.
Kobieta upadła w literaturze, malarstwie i filmie. Odwołując się do wybranych tekstów kultury różnych epok. Przedstaw temat
Kobieta w literaturze, jako postać drugoplanowa. Przedstaw różne sposoby realizacji i funkcje na wybranych przykładach literatury polskiej i/lub obcej.
Kobieta w literaturze. Przedstaw różne kreacje postaci kobiecych, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej
Kobieta XIX wieku. Scharakteryzuj wybrane postacie kobiece w wybranych dziełach literatury i sztuk
Kobieta zbuntowana w literaturze
Kobieta zbuntowana. Porównaj różne sposoby kreacji bohaterek na podstawie analizy wybranych przykładów.
Kobieta zbuntowana. przedstaw jej wizerunek w literaturze i oceń zasadność buntu
Kobieta zbuntowana. Przedstaw jej wizerunek w literaturze i oceń zasadność buntu
Kobieta zbuntowana. Przedstaw jej wizerunek w literaturze i oceń zasadność buntu2
Kobieta zbuntowana. Przedstaw różne ujęcia wizerunku w wybranych dziełach literackich różnych epok
Kobieto puchu, marny... podejmij polemikę z cytatem z IV części Dziadów.
Kobiety biblijne w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach
Kobiety intrygujące i irytujące w literaturze.
Kobiety lekkich obyczajów w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury
Kobiety nowoczesne. Przedstaw kreacje bohaterek dwudziestowiecznych powieści i dramatów.
Kobiety poetki i ich liryka. Omów zagadnienie, odwołując się do analizy wybranych utworów z XIX i XX w
Kobiety tworzące historię. Porównaj ich kreacje na podstawie wybranych dzieł literackich i malarskich.
Kobiety w dramatach Szekspira. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów
Kobiety w twórczości pisarzy romantycznych. Na podstawie analizy wybranych utworów literackich scharakteryzuj stereotyp kochanki romantycznej
Kobiety w życiu Adama Mickiewicza i na kartach jego utworów. Omów temat na wybranym przez siebie materiale literackim
Kobiety- żony bohaterkami utworów literackich. Omów na wybranych przykładach z różnych epok
Kochająca, toksyczna, altruistyczna. Omów na wybranych przykładach różnorodne portrety matek wykreowane w literaturze…
Kochanowski - poeta kondycji ludzkiej. Przedstaw swoje spostrzeżenia, opierając się na interpretacji wybranych tekstów renesansowego twórcy
Kochanowskie bohaterami dzieł literackich, malarskich i filmowych. Omów na wybranych przykładach
Kodeks rycerski jako zasady etyczne bohaterów literackich. Omów problem w oparciu o wybranych bohaterów.
Kogo (co) i jak kocha romantyczny bohater Odwołaj się do koncepcji bohatera romantycznego w wybranych utworach +PPT
Kolokwializmy w poezji i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
Komedia jako gatunek literacki. przedstaw ewolucje gatunku na podstawie utworów różnych epok.
Komedia w literaturze - jej podstawowe funkcje i najważniejsze osiągniecia. Dokonaj analizy, przywołując przykłady z różnych epok
Komedia w literaturze polskiej, jej podstawowe funkcje i najwybitniejsze osiągnięcia. Omów na przykładach
Komedia w literaturze polskiej. Analizując wybrane komedie omów ich cechy i pełnione funkcje.
Komedia źródłem wiedzy o człowieku. Rozwiń temat, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.
Komiks - „papka dla umysłu czy jeden z najpopularniejszych sposobów przekazu fabularnego.
Komiks jako nowa forma literacka i jego forma. Rozwiń temat na podstawie wybranych przykładów
Komizm słowny i jego rola. Podejmij analizę zjawiska na przykładzie wybranych tekstów literackich
Komizm słowny i sposoby jego realizacji w utworach Moliera. Omów temat sięgając do dzieł wspomnianego mistrza.
Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.
Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok
Koncepcja bohatera tragicznego w różnych epokach literackich. Omów na podstawie wybranych przykładów.
Koncepcja grozy w literaturze i sztuce.
Koncepcja losu ludzkiego w antyku i w dziełach Szekspira. Porównaj ujęcia motywu, zestawiając wybrane utwory
Koncepcja ludzkiego losu w dziełach pisarzy dwóch różnych epok literackich. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów
Koncepcja piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów
Koncepcje sztuki i artysty na przestrzeni dziejów. Zanalizuj temat uwzględniają chronologię epok.
Konflikt pokoleń- mit czy rzeczywistość Rozważ problem przywołując przykłady z różnych epok
Konflikt pokoleń przedstaw na podstawie wybranych przykładów.
Konflikt pokoleń w literackim przekazie różnych epok.
Konflikt pokoleń. Omów różne ujęcia tego motywu na podstawie analizy utworów romantycznych i pozytywistycznych.
Konflikt rozumu i serca. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich
Konflikt rozumu i serca. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich
Konflikty międzyludzkie i ich odzwierciedlenie w literaturze.
Konflikty pokoleniowe bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach literatury polskiej.
Konflikty pokoleń w wybranych utworach literackich. Omawiając zagadnienie na podstawie analizy dzieł literackich, zwróć …
Konflikty rodzinne w utworach dramatycznych. Omów na wybranych przykładach
Konflikty rodzinne w wybranych dramatach. Rozwiń temat na wybranych przykładach literackich
Konfrontacja marzeń o ojczyźnie z rzeczywistością od idealizacji do negacji. Różne epoki
Koniec i początek - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem, analizując wybrane teksty
Koniec i początek - biblijne i literackie wizje stworzenia i zagłady świata. Omów problem, analizując wybrane teksty
Koniec i początek – wizje stworzenia świata i jego zagłady w literaturze, malarstwie i filmie.
Koniec i początek, biblijne i literackie wizje stworzenia i końca świata. Porównaj wizje analizują wybrane teksty.
Koniec kultury europejskiej zobrazowany w przykładach literackich.
Koniec świata staje się już (Czesław Miłosz)-różne ujęcia obrazu końca świata. Rozważ problem na wybranych przykładach
Konstanty Ildefons Gałczyński jako poeta szarlatan. Przedstaw twórczość tego artystycznego indywidualisty.
Kontrast jako zasada kreowania bohaterów literackich
Korzystając z dzieł wybranych pisarzy współczesnych, scharakteryzuj bohatera poszukującego swej postawy wobec życia i świata.
Korzystając z wybranych utworów omów różne formy przekazu tragedii czasu wojny i okupacji.
Koszmar Świata, czyli czego lęka się człowiek. Omów zagadnienie na wybranych przykładach dzieł literackich i filmów
Krainy fantastyczne w literaturze fantasy i science-fiction jako metafora realnego świata. Analizując wybrane utwory...
Krajani w świetle karykatury literackiej. Omów na wybranych przykładach
Krajobraz tatrzański w wierszach Kazimierza Przerwy - Tetmajera i Jana Kasprowicza. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady
Krajobraz wsi polskiej w literaturze.
Krajobraz, jako motyw w literaturze i sztuce. Omów jego funkcjonowanie w świetle wybranych przykładów
Krajobrazy polskie w liryce różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Krasomówstwo, sztuka wymowy, umiejętność dobrego i rzetelnego przekonywania słuchaczy jako cecha charakterystyczna publicystyki. Omów na dowolnych
Kreacja Boga w utworach literackich różnych epok
Kreacja bohatera dramatu romantycznego i bohatera dramatu współczesnego - dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach
Kreacja bohatera negatywnego (czarnego charakteru). Przedstaw różne typy postaci, odnosząc się do kontekstu historyczno-literackiego. Sformułuj wnioski.
Kreacja bohatera negatywnego „czarnego charakteru”. Przedstaw i porównaj wykorzystując wybrane przykłady z różnych epok literackich
Kreacja bohatera powieści kryminalnej - różne typy, cele, motywy postaci.
Kreacja bohatera tragicznego. Omów problem, odnosząc się do literatury różnych epok
Kreacja bohatera-rycerza w twórczości Tolkiena i Sapkowskiego. Przedstaw temat analizując wybrane utwory pisarzy
Kreacja człowieka zbuntowanego w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów
Kreacja gangstera w literaturze i filmie XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
Kreacja głównego bohatera w literaturze romantycznej. Omów temat na wybranych przykładach
Kreacja herosa w literaturze i filmach sensacyjnych. Dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach.
Kreacja Maryi w średniowiecznych tekstach kultury. Rozwiń temat na podstawie kilku wybranych dzieł.
Kreacja matki w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Kreacja nieszczęśliwych kochanków w literaturze różnych epok , przedstaw i porównaj
Kreacja przyrody i człowieka w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach literackich
Kreacja rycerza w sztuce średniowiecznej i współczesnej. Zaprezentuj zagadnienie odwołując się do literatury, malarstwa i filmu
Kreacja świata i człowieka w epoce modernizmu. Przedstaw problem w oparciu o utwory tego okresu
Kreacje bohatera-rycerza w literaturze fantasy. Przedstaw i porównaj wybrane realizacje motywu
Kreacje herosa w dziełach literackich i filmowych. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów
Kreacje herosa w literaturze fantasy i filmach sensacyjnych. Dokonaj analizy porównawczej na wybranych przykładach.
Kreacje kobiet w literaturze współczesnej i staropolskiej .Przedstaw i porównaj odwołując się do wybranych tekstów literackich.
Kreacje matek w utworach literackich. Omów je, analizując wybrane przykłady
Kreacje postaci negatywnych w literaturze. Przedstaw, dokonując analizy wybranych przykładów
Kreacje świata przedstawionego w Trylogii Henryka Sienkiewicza wobec prawdy historycznej.
Kreacje Trzeciego Świata w dziełach literackich i reportażu. Przedstaw różne sposoby jego przedstawiania i funkcje
Kreacje władców w literaturze przedstaw na wybranych przykładach
Kreatorzy narodowej wyobraźni Którzy polscy twórcy zasługują na to miano. Przedstaw ich sylwetki i odpowiedz na pytanie analizując wybrane utwory.
Królestwo piekieł i jego przedstawiciele w literaturze i sztuce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu .
Kryminał w literaturze i filmie. Omów charakterystyczne cechy gatunku, odwołując się do tekstów kultury XX wieku.
Kryminał w literaturze i filmie. Omów charakterystyczne cechy gatunku, odwołując się do tekstów kultury XX wieku.
Kryminał w literaturze i filmie. Omów charakterystyczne cechy gatunku, odwołując się do tekstów kultury XX wieku
Kryteria oceny wartości człowieka w epoce pozytywizmu. Odwołaj się do wybranych utworów literackich
Kryzysy światopoglądowe powodem poszukiwania wartości w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Krzysztof Kamil Baczyński- żołnierz, poeta, czasu kurz.. Zaprezentuj dorobek artystyczny poety, zawracając uwagę na nurt…
Krzywda małego bohatera utrwalona na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach nowel pozytywistycznych i dzieł okresu wojennego.
Ks. Józef Tischner - publicysta, mówca, uczony i miłośnik gwary. na wybranych przykładach scharakteryzuj język i styl
Książę Ciemności w dobie romantyzmu. Omów na wybranych przykładach literackich tej epoki.
Książka- wierny przyjaciel czy trująca lektura Omów na wybranych przykładach z różnych epok
Książki i filmy porównaj wybrane utwory literackie z ich ekranizacjami
Kulinaria w literaturze i innych tekstach kultury. Porównaj wybrane
Kultura masowa a kultura elitarna. Przedstaw tę opozycję na podstawie analizy wybranych przykładów z literatury i sztuki
Kultura masowa- godna podziwu czy potępienia? Wypowiedz się na podstawie własnych doświadczeń czytelniczych i filmowych w oparciu o przykłady.
Kultura masowa, a kultura elitarna. Przedstaw tę opozycję na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki
Kultura sarmacka. omów na wybranych przykładach literackich.
Kultura w słowie i smaku zaklęta. Omów zagadnienia w oparciu o tradycję biesiady w kulturze polskiej
Kurtyzana, prostytutka, kobieta upadła jako bohaterka literatury światowej. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady
Las w literaturze. Omów sposób funkcjonowania motywu w wybranych dziełach literackich.
Laura i Filon” Karpińskiego jako przykład sielanki sentymentalnej.
Legenda króla Artura - prawda czy mit Omów temat odwołując się do tekstów kultury
Lekarz- zawód czy powołanie Scharakteryzuj różne wizerunki lekarzy występujących w utworach w utworach literackich
Lektury wybranych postaci literackich, przedstaw wpływ książek na losy i charaktery dowolnie wybranych bohaterów literatury
Leopold Staff - poeta trzech pokoleń. Scharakteryzuj nurty w jego twórczości na wybranych przykładach wierszy
Leśmianowskie światy i zaświaty. Scharakteryzuj sposoby kreacji świata przedstawionego w twórczości tego poety.
Lęk przed przyszłością i różne sposoby jego wyrażania w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
Liryka erotyczna- porównaj odmienne ujęcia motywu miłości w twórczości dwóch wybranych poetów polskich.
Literaccy bohaterowie w poszukiwaniu tożsamości. Omów na wybranych przykładach
Literacka i filmowa wizja PRL-u w wybranych tekstach kultury. +PPT
Literacka nagroda Nobla należy się ... Dokonaj analizy i oceny wartości twórczości wybranego autora (autorki).
Literacka Nagroda Nobla. Zaprezentuj twórczość wybranego polskiego noblisty i wskaż na szczególne walory jego dzieł.
Literacka ocena polskiego mieszczaństwa w epoce pozytywizmu, Młodej Polski i XX lecia międzywojennego.
Literacka realizacja haseł romantyzmu i pozytywizmu. Omów temat, analizując wybrane przykłady
Literacki i filmowy obraz ojca. Omów zasadność zestawienia na wybranych przykładach
Literacki i filmowy obraz PRL.
Literacki i filmowy wizerunek wampira. Omów jego funkcje i przemiany, jakim uległ na przestrzeni epok (od romantyzmu do współczesności), interpretując wybrane dzieła
Literacki motyw „ars bene moriendi”. Zanalizuj 4 wybrane teksty literackie z różnych epok
Literacki motyw ars bene moriendi. Zanalizuj 4 wybrane teksty literackie z różnych epok
Literacki motyw cierpienia. Przedstaw jego funkcjonowanie w wybranych utworach XIX wieku
Literacki obraz dążeń i marzeń Polaków o wolności. Przedstaw temat analizując wybrane utwory.
Literacki obraz ludzi zakochanych.
Literacki obraz miłości. Przedstaw różnorodne jego ujęcia, analizując wybrane utwory.
Literacki obraz miłości. Przedstaw różnorodne jego ujęcia, analizując wybrane utwory.
Literacki portret bohatera skłóconego ze światem. Omów temat, analizując i interpretując wybrane utwory.
Literacki portret kochanków. Rozwiń temat analizując wybrane utwory
Literacki portrety rodziny.
Literacki sąd o Polakach i Polsce. Omów na podstawie wybranych dramatów
Literacki wizerunek chłopa. Omów różne ujęcia i funkcje tego motywu na wybranych utworach lit.
Literacki wizerunek inteligenta. Przedstaw na wybranych przykładach z polskiego piśmiennictwa.
Literacki wizerunek kobiety w dobie pozytywizmu. Omów na wybranych przykładach z tego okresu.
Literacki wizerunek własny Polaków - prześledź jego charakter od renesansu do współczesności.
Literacki wyraz buntowniczej postawy młodych. Przedstaw problem odwołując się do tekstów z różnych epok kultury polskiej
Literacki wyraz rozpaczy po stracie bliskiej osoby. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów
Literackie antywzory matek utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach z różnych epok.
Literackie arkadie - omów różne ich wizje w różnych utworach
Literackie Arkadie - omów różne ich wizje w różnych utworach.
Literackie fascynacje, czyli lektury, które chciałbyś ocalić od zapomnienia. Rozwiń problem, odwołując się do trzech utworów z różnych epok.
Literackie i filmowe motywy II wojny światowej
Literackie i filmowe obrazy bohaterów w sutannie i habicie. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
Literackie i malarskie (lub rzeźbiarskie) wizerunki wybranej postaci mitologicznej. Porównaj sposoby przedstawienia.
Literackie i malarskie obrazy Matki Boskiej. Omów na wybranych przykładach
Literackie i malarskie wędrówki po zaświatach.
Literackie i malarskie wizerunki artysty. Przedstaw na podstawie wybranych dzieł
Literackie inspiracje w języku reklamy Omów zagadnienia na wybranych przykładach.
Literackie inspiracje w kompozycjach muzycznych Czesława Niemena i interpretacjach Marka Grechuty.
Literackie kreacje czarownic i wiedźm. Omów na wybranych przykładach
Literackie kreacje czarownic w literaturze rożnych epok. Przedstaw funkcje tych postaci
Literackie kreacje ludzi szczęśliwych. Przedstaw na wybranych przykładach źródła radości w życiu człowieka
Literackie kreacje par małżeńskich. Rozwiń temat na wykorzystując wybrane utwory.
Literackie kreacje par małżeńskich. Rozwiń temat wykorzystując wybrane utwory.
Literackie kreacje rycerza, spiskowca, żołnierza. Porównaj funkcjonowanie tego typu postaci w wybranych tekstach.
Literackie morderstwa. Omów na wybranych przykładach
Literackie nawiązania do dantejskiego motywu wędrówki. Przedstaw, odwołując się do Boskiej Komedii Dantego
Literackie obrazy Afryki. Omów zagadnienie porównując wyobrażenia Josepha Conrada i Johna Maxwella Coetzee.
Literackie obrazy biedy. Rozwiń temat w oparciu o utwory z różnych epok
Literackie obrazy bohaterów w sutannie i habicie. Przedstaw funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach
Literackie obrazy cierpienia i bólu człowieka. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich
Literackie obrazy dyktatorów. Omów na podstawie analizy wybranych przykładów.
Literackie obrazy dzieci okrutnych. Omów na wybranych przykładach.
Literackie obrazy kobiecości omów na wybranych przykładach.
Literackie obrazy Małych Ojczyzn.
Literackie obrazy matek. Omów temat, odwołując się do wybranej literatury polskiej i obcej
Literackie obrazy polskich zrywów narodowych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok.
Literackie obrazy szczęścia w wybranych epokach
Literackie obrazy szczęścia w wybranych epokach.
Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.
Literackie obrazy zniewolenia człowieka. Rozwiń na wybranych przykładach.
Literackie odwołania do mitów. Scharakteryzuj sposób funkcjonowania tego zjawiska literackiego na podstawie analizy wybranych utworów.
Literackie pary i ich różne ujęcia. Przedstaw na wybranych przykładach.
Literackie portrety dzieci. Omów funkcję i sposób ujęcia tego motywu, wykorzystując teksty z różnych epok
Literackie portrety kobiet. Przedstaw je, odnosząc się do wybranych utworów z różnych epok.
Literackie portrety kobiet. Zaprezentuj ich typy i funkcje na wybranych przykładach.
Literackie portrety kochanków. Przedstawiając motyw odwołaj się do literatury polskiej i obcej różnych epok.
Literackie portrety lekarzy. Przedstaw wybrane sylwetki
Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Przedstaw na podstawie literatury obozowej.
Literackie portrety małżeństw. Omów temat na wybranych przykładach literackich różnych epok
Literackie portrety matek + PPT.


DARMOWE PREZENTACJE MATURALNE Z POLSKIEGO
DARMOWA PREZENTACJA MATURALNA Z POLSKIEGO
DARMOWE PRACE MATURALNE Z POLSKIEGO
DARMOWA PRACA MATURALNA Z POLSKIEGO

Kontakt

Ogłoszenia promowane

Dodano: 2016-01-02
 Motoryzacja sprzedam samochód Wyjazdy po samochody do Niemiec - zdjęcie 1

Wyjazdy po samochody do Niemiec

cena 500,00 PLN
Oragnizuje cotygodniowe wyjazdy po samochody do Niemiec (nie sa to wyjazdy masowe) zabieram 2 - 3...
Główna kolumna
Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies, możecie Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Zamknij oraz nie pokazuj więcej powiadomienia  |   Ukryj